Puheenjohtajan palsta

Puheenjohtajan esittely

 

Kaivokselassa asuva. Työskentelin viime vuodenvaihteeseen asti (määräaikaisuus päättyi) Liikenne- ja Viestintäministeriön Liikennevirastossa ylitarkastajana, vastuualueena eri liikennemuotojen turvallisuus-, varautumis- ja valmiusasiat.

Olen valmistunut Kadettikoulusta vuonna 1983, jonka jälkeen ensimmäisenä palveluspaikkana oli Helsingin Laivastoasema Upinniemessä. Siellä käydyn Sukeltajakurssin jälkeen siirryin muutamaksi vuodeksi Turkuun Rannikkolaivastoon, jossa toimin useilla eri alusluokilla päällystötehtävissä. Erityyppisten niin ulkomaisten kuin kotimaisten erikoiskurssien sekä Kapteenikurssin jälkeen siirryin takaisin Upinniemeen Sukeltajakurssin johtajaksi vuonna 1989, jonka jälkeen aloitin jatko-opiskelut Yleisesikuntaupseerikurssilla vuonna 1993. Kurssin päättymisen jälkeen siirryin tehtäviin Pääesikunnan tiedusteluosastolle ja sitä kautta ulkomaanpalvelukseen apulaissotilasasiamieheksi Yhdysvaltoihin ja Kanadaan asemapaikkana Washington D.C. vuonna 1997. Ulkomaankomennuksen jälkeen palasin jälleen Upinniemeen Suomenlahden Meripuolustusalueelle ensin 7. Ohjuslaivueen komentajaksi kolmeksi vuodeksi ja sitten Meripuolustusalueen operaatiopäällikön tehtävään. Vuonna 2004 minut siirrettiin Merivoimien Esikuntaan Lauttasaareen merivoimien valmiuspäällikön tehtävään ja sieltä edelleen Pääesikuntaan operatiiviselle osastolle Merivoimien komentajan edustajaksi. Neljän vuoden jälkeen siirryin Pääesikunnasta Suomenlahden Meripuolustusalueen komentajaksi, jossa tehtävässä toimin vuoden 2014 loppuun saakka.

Puolustusvoimien tehtävien jälkeen otin vastaan Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen Etelä-Suomen piiripäällikön tehtävät ja näin jatkui tiivis yhteistoiminta eri viranomaistahojen ja sidosryhmien kanssa. Piiripäällikön tehtävistä siirryin Arctia Oy:n turvallisuusjohtajaksi ja sieltä edelleen ylitarkastajan tehtävään Liikennevirastossa.

Kunnioitan Kokoomuksen perusarvoja (vastuuta, vapautta ja välittämistä) koska ne ovat lähellä kaikkia suomalaisia. Vantaa on pyrittävä saamaan vetovoimaiseksi ja houkuttelevaksi, jotta saadaan yrittäjyys lisääntymään ja sitä kautta uusia työpaikkoja. Yksilöllisyydelle on tehtävä tilaa ja on huomioitava kaikki ikäryhmät lapsista vanhuksiin. Koululaisilla pitää olla terveet koulut ja laadukas opetus. Itse kannatan myös varhaiskasvatuksen tukemista. Ikäihmisille on tarjottava ajanvietettä ja sopivia palveluja. Lisäksi on pidettävä huolta yksinäisten/syrjäytyneiden ihmisten, työttömien ja maahanmuuttajien tukemisesta, jotta heidän elämänlaatu kyetään varmentamaan hyvälle tasolle.

Jotta Vantaasta saadaan viihtyisä ja vetovoimainen on ympäristöstä ehdottomasti huolehdittava. Vantaan asukkaiden ääni on saatava kuulumaan ja asukkaat on pyrittävä saamaan mukaan asumisen, palveluiden, harrastustoiminnan ja kulttuuritarjonnan suunnitteluun. Myös liikkuminen Vantaalla on saatava sujuvaksi ja turvalliseksi.

Yhteisöllisyys on voimaa ja yhteistyöllä saadaan perusasiat kuntoon ja kyetään ponnekkaasti kehittämään kaikille hyvä Vantaa.